Công ty TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGHĨA TÍN PHÁT chuyên cung cấp đèn Led chiếu sáng các loại

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGHĨA TÍN PHÁT chuyên cung cấp đèn Led chiếu sáng các loại

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGHĨA TÍN PHÁT chuyên cung cấp đèn Led chiếu sáng các loại

ĐK tư vấn tại công trình

Họ và tên:*

Điện thoại:*

Email:*

Địa chỉ:*

 

Vì sao chọn chúng tôi
Tại sao lại chọn đèn led? Tại sao lại chọn đèn led?
Tại sao lại chọn đèn led? Có các lý do chính sau đây...
- Đèn led thân thiện với môi trường
ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1940A 40W

ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1940A 40W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1940A

Công suất: 40W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 780.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1960A 60W

ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1960A 60W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1960A

Công suất: 60W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 915.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD-66100 100W

ĐÈN ĐƯỜNG JD-66100 100W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD-66100

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.530.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD-399 100W

ĐÈN ĐƯỜNG JD-399 100W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD-399

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.150.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD-298 100W

ĐÈN ĐƯỜNG JD-298 100W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD-298 100W

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.130.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD- 699 200W

ĐÈN ĐƯỜNG JD- 699 200W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD- 699

Công suất: 200W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD-798 300W

ĐÈN ĐƯỜNG JD-798 300W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD-798 300W

Công suất: 300W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.900.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W (có bộ lưu trữ điện)

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W (có bộ lưu trữ điện)

Model: ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W (có bộ lưu trữ điện)

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 2.750.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 150W (có bộ lưu trữ điện)

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 150W (có bộ lưu trữ điện)

Model: ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 150W (có bộ lưu trữ điện)

Công suất: 150W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 3.100.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 60W

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 60W

Model: ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 60W

Công suất: 60W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 1.300.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 100W

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 100W

Model: ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 100W

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 1.600.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 200W

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 200W

Model: ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 200W

Công suất: 200W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 1.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z150

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z150

Model: ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z150

Công suất: 150W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.850.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z200

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z200

Model: ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z200

Công suất: 200W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 2.250.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN PHA LED

Đèn Pha Cầu Lồi 250W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 250W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-250

Công suất: 250W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.510.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 300W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 300W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-300

Công suất: 300W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.750.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 500W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 500W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL500

Công suất: 500W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.950.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.750.000 đ/Cái

Đèn Pha MODULE 100W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha MODULE 100W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-MD100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

Đèn Pha MODULE 150W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha MODULE 150W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-MD150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.700.000 đ/Cái

Đèn Pha MODULE 200W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha MODULE 200W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-MD200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.300.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.100.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 200W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 200W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.550.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.430.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 150W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 150W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.500.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 100W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 100W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.350.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.200.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 300W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 300W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL300

Công suất: 300W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.930.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.850.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 400W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 400W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL400

Công suất: 400W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.200.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.050.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 400W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 400W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-400

Công suất: 400W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.950.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.880.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 200W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 200W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.760.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.660.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 100W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 100W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 800.000 đ/Cái

Giảm còn: 730.000 đ/Cái

Đèn Pha MODULE 250W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha MODULE 250W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-MD250

Công suất: 250W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.500.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.450.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 150W

Model: NTP-DD-PH150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 80W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 80W

Model: NTP-DD-PH80

Công suất: 80W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 100W

Model: NTP-DD-PH100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 200W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 200W

Model: NTP-DD-PH200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 240W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 240W

Model: NTP-DD-PH240

Công suất: 240W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 100W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 100W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 780.000 đ/Cái

Giảm còn: 710.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 50W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 50W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-50

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 550.000 đ/Cái

Giảm còn: 510.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 150W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 150W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.350.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.200.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 200W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 200W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.600.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.550.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 250W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 250W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-250

Công suất: 250W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.600.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.300.000 đ/Cái

ĐÈN NHÀ XƯỞNG

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 200W NGHĨA TÍN PHÁT

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 200W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DNX-CNO200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.590.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng UFO 50W Nghĩa Tín Phát

Đèn Nhà Xưởng UFO 50W Nghĩa Tín Phát

Model: NTP-UFO-50

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.200.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.150.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 50W NGHĨA TÍN PHÁT

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 50W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DNX-CNO50

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.150.000 đ/Cái

Giảm còn: 800.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 100W NGHĨA TÍN PHÁT

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 100W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DNX-CNO100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.530.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.480.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 150W NGHĨA TÍN PHÁT

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 150W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DNX-CNO150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.130.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.050.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng UFO 100W Nghĩa Tín Phát

Đèn Nhà Xưởng UFO 100W Nghĩa Tín Phát

Model: NTP-UFO-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.450.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.320.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng UFO 150W Nghĩa Tín Phát

Đèn Nhà Xưởng UFO 150W Nghĩa Tín Phát

Model: NTP-UFO-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.700.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.620.000 đ/Cái

ĐÈN NHÀ XƯỞNG SMD 100W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG SMD 100W

Model: NTP-CXSMD-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 600.000 đ/Cái

Giảm còn: 570.000 đ/Cái

ĐÈN NHÀ XƯỞNG SMD 150W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG SMD 150W

Model: NTP-CXSMD-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 880.000 đ/Cái

Giảm còn: 820.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 150W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 150W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.380.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.330.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 100W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 100W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.290.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.190.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 50W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 50W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-50

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 800.000 đ/Cái

Giảm còn: 740.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 200W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 200W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.680.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 250W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 250W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-250

Công suất: 250W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 3.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 3.600.000 đ/Cái

ĐÈN NHÀ XƯỞNG THÂN ĐEN 150W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG THÂN ĐEN 150W

Model: ĐÈN NHÀ XƯỞNG THÂN ĐEN 150W

Công suất: 150W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 900.000 đ/Cái

Giảm còn: 830.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1940A 40W

ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1940A 40W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1940A

Công suất: 40W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 780.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1960A 60W

ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1960A 60W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ JD1960A

Công suất: 60W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 915.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD-66100 100W

ĐÈN ĐƯỜNG JD-66100 100W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD-66100

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.530.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD-399 100W

ĐÈN ĐƯỜNG JD-399 100W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD-399

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.150.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD-298 100W

ĐÈN ĐƯỜNG JD-298 100W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD-298 100W

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.130.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD- 699 200W

ĐÈN ĐƯỜNG JD- 699 200W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD- 699

Công suất: 200W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG JD-798 300W

ĐÈN ĐƯỜNG JD-798 300W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG JD-798 300W

Công suất: 300W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.900.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W

Model: ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W (có bộ lưu trữ điện)

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W (có bộ lưu trữ điện)

Model: ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 100W (có bộ lưu trữ điện)

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 2.750.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 150W (có bộ lưu trữ điện)

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 150W (có bộ lưu trữ điện)

Model: ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 150W (có bộ lưu trữ điện)

Công suất: 150W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 3.100.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 60W

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 60W

Model: ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 60W

Công suất: 60W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 1.300.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 100W

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 100W

Model: ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 100W

Công suất: 100W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 1.600.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 200W

ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 200W

Model: ĐÈN NLMT BÀN CHẢI SIÊU SÁNG 200W

Công suất: 200W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 1.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z150

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z150

Model: ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z150

Công suất: 150W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 1.850.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z200

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z200

Model: ĐÈN ĐƯỜNG NLMT SIÊU SÁNG JD-Z200

Công suất: 200W

Ánh sáng: Trắng

Giá NY: 2.250.000 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN PHA LED

Đèn Pha Cầu Lồi 250W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 250W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-250

Công suất: 250W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.510.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 300W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 300W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-300

Công suất: 300W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.750.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 500W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 500W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL500

Công suất: 500W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.950.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.750.000 đ/Cái

Đèn Pha MODULE 100W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha MODULE 100W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-MD100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

Đèn Pha MODULE 150W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha MODULE 150W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-MD150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.700.000 đ/Cái

Đèn Pha MODULE 200W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha MODULE 200W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-MD200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.300.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.100.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 200W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 200W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.550.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.430.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 150W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 150W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.500.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 100W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 100W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.350.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.200.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 300W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 300W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL300

Công suất: 300W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.930.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.850.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 400W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 400W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL400

Công suất: 400W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.200.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.050.000 đ/Cái

Đèn Pha Cầu Lồi 400W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Cầu Lồi 400W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PLCL-400

Công suất: 400W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.950.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.880.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 200W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 200W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.760.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.660.000 đ/Cái

Đèn Pha Ly 100W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha Ly 100W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-PL100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 800.000 đ/Cái

Giảm còn: 730.000 đ/Cái

Đèn Pha MODULE 250W NGHIA TIN PHAT

Đèn Pha MODULE 250W NGHIA TIN PHAT

Model: NTP-PL-MD250

Công suất: 250W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.500.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.450.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 150W

Model: NTP-DD-PH150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 80W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 80W

Model: NTP-DD-PH80

Công suất: 80W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 100W

Model: NTP-DD-PH100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 200W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 200W

Model: NTP-DD-PH200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 240W

ĐÈN ĐƯỜNG LED NGHĨA TÍN PHÁT KIỂU DÁNG PHILIPS 240W

Model: NTP-DD-PH240

Công suất: 240W

Ánh sáng: 3000K-4000K-5700K

Giá NY: 0 đ/Cái

Giảm còn: 0 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 100W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 100W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 780.000 đ/Cái

Giảm còn: 710.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 50W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 50W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-50

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 550.000 đ/Cái

Giảm còn: 510.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 150W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 150W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.350.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.200.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 200W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 200W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.600.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.550.000 đ/Cái

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 250W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ 250W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DDCL-250

Công suất: 250W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.600.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.300.000 đ/Cái

ĐÈN NHÀ XƯỞNG

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 200W NGHĨA TÍN PHÁT

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 200W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DNX-CNO200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.650.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.590.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng UFO 50W Nghĩa Tín Phát

Đèn Nhà Xưởng UFO 50W Nghĩa Tín Phát

Model: NTP-UFO-50

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.200.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.150.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 50W NGHĨA TÍN PHÁT

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 50W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DNX-CNO50

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.150.000 đ/Cái

Giảm còn: 800.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 100W NGHĨA TÍN PHÁT

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 100W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DNX-CNO100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.530.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.480.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 150W NGHĨA TÍN PHÁT

Đèn Nhà Xưởng Chống Cháy Nổ 150W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-DNX-CNO150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 2.130.000 đ/Cái

Giảm còn: 2.050.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng UFO 100W Nghĩa Tín Phát

Đèn Nhà Xưởng UFO 100W Nghĩa Tín Phát

Model: NTP-UFO-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.450.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.320.000 đ/Cái

Đèn Nhà Xưởng UFO 150W Nghĩa Tín Phát

Đèn Nhà Xưởng UFO 150W Nghĩa Tín Phát

Model: NTP-UFO-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.700.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.620.000 đ/Cái

ĐÈN NHÀ XƯỞNG SMD 100W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG SMD 100W

Model: NTP-CXSMD-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 600.000 đ/Cái

Giảm còn: 570.000 đ/Cái

ĐÈN NHÀ XƯỞNG SMD 150W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG SMD 150W

Model: NTP-CXSMD-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 880.000 đ/Cái

Giảm còn: 820.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 150W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 150W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-150

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.380.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.330.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 100W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 100W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-100

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.290.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.190.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 50W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 50W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-50

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 800.000 đ/Cái

Giảm còn: 740.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 200W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 200W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-200

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 1.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 1.680.000 đ/Cái

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 250W NGHĨA TÍN PHÁT

ĐÈN CHIẾU NHÀ XƯỞNG COB 250W NGHĨA TÍN PHÁT

Model: NTP-CXCOB-250

Công suất: 250W

Ánh sáng: 3000K-4000K-6000K

Giá NY: 3.800.000 đ/Cái

Giảm còn: 3.600.000 đ/Cái

ĐÈN NHÀ XƯỞNG THÂN ĐEN 150W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG THÂN ĐEN 150W

Model: ĐÈN NHÀ XƯỞNG THÂN ĐEN 150W

Công suất: 150W

Ánh sáng: Trắng,Vàng

Giá NY: 900.000 đ/Cái

Giảm còn: 830.000 đ/Cái

Dịch vụ
Tại sao lại chọn đèn led?

Đăng lúc: 29/09/2016 09:19:10 AM

Tại sao lại chọn đèn led?
Tại sao lại chọn đèn led? Có các lý do chính sau đây...
... xem thêm >>> - Đèn led thân thiện với môi trường
Tư vấn
Tại sao lại chọn đèn led?

Đăng lúc: 09/11/2016 10:05:58 AM

Ưu điểm của đèn tuýp LED so với đèn ống huỳnh quang
Đèn LED được xem là giải pháp chiếu sáng đột phá, nó đem lại những lợi ích to lớn cho người sử dụng cũng như cho xã hội và môi trường...
... xem thêm >>> - Ứng dụng đèn downlight âm trần vào đời sống - Ứng dụng đèn led Panel - Đèn rọi ray và những ứng dụng - Hướng dẫn lắp đèn tuýp Led vào máng đèn huỳnh quang
Công trình
Hình ảnh về các công trình sử dụng đèn led

Đăng lúc: 29/09/2016 09:16:39 AM

Hình ảnh về các công trình sử dụng đèn led
Ứng dụng đèn led trong dân dụng, văn phòng, tòa nhà, kho, xưởng sản xuất...
... xem thêm >>> - Chiếu sáng hệ thống cửa hàng UNNI SHOP