Chính sách Bảo mật

Công ty TNHH TMDV Nghĩa Tín Phát rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo chính sách này.

  1. Thông tin thu thập: Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu trên trang web hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email hoặc điện thoại. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà và số điện thoại.
  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, để liên hệ với bạn, để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, và để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.
  4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
  5. Thay đổi và cập nhật: Bạn có quyền yêu cầu cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật và điều chỉnh vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin được cung cấp trên trang Liên hệ của chúng tôi.