Điều kiện và Điều khoản

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Công ty TNHH TMDV Nghĩa Tín Phát. Trang Điều kiện và Điều khoản này được thiết lập để quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng chỉ để mục đích quản lý và phục vụ bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
  2. Sử dụng trang web: Bạn cam kết sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật.
  3. Bản quyền: Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, đều là tài sản của Công ty TNHH TMDV Nghĩa Tín Phát và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  4. Thay đổi và cập nhật: Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật Điều kiện và Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.
  5. Liên kết đến trang web bên ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài không được kiểm soát hoặc quản lý bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp trên trang Liên hệ của chúng tôi.